2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB STOŁÓWKI WOJSKOWEJ” CPV: 45410000-4, 45112100-8, 45453000-7, 45332000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 06.03.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobra…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa artykułów biurowych i drobnego sprzętu biurowego” CPV: 18937000-6, 22600000-6, 24113200-1, 24910000-6, 30125100-2, 30141200-1, 30141300-2, 30190000-7, 30191140-7, 30192000-1, 30192100-2, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MOBILNEJ STACJI ROBOCZEJ, DWUPROCESOROWEJ STACJI ROBOCZEJ I LAPTOPÓW, STACJI ROBOCZYCH, GŁOŚNIKÓW I KAMERY, KOMPUTERÓW” CPV: 48822000-6; 30214000-2; 32342412-3; 30237240-3 Otwarcie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA PLOTERA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I PAPIERU DO DRUKOWANIA” CPV 30232140-7, 30192113-6, 30192112-9, 44421700-4, 30197630-1 Otwarcie ofert 17.02.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 przetarg w trybie zapytania o cenę na: „Usługę w zakresie druku i dostawy 40 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 09.02.2017   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 54” CPV: 45443000-4, 45312310-3, 45232130-2 Otwarcie ofert: 28.02.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAWIADOMIENIE O WYBOR…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Stałą konserwację oraz naprawę klimatyzatorów w budynkach nr 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 34, 36, 41, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 100, 136, 144, 158 na t…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 „Usługa druku i dostawy 10 numerów czasopisma „Głos Akademicki"” CPV: 79823000-9 Otwarcie ofert: 03.02.2017   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU DOMU ASYSTENTA” CPV: 45315700-5, 45331100-7, 45311200-2, 45332200-5, 45332300-6, 45431200-9, 45431100-8, 45262520-2 Otwarcie ofert: 15.02.2017r., …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa materiałów stolarskich” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 14810000-2, 14820000-5, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 24450000-3, 24910000-6, 30197100-7, 30197110-0, 33141128-3, 38730000-8, 3914…