Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE SYMULATORA ORAZ WYPOSAŻENIA VR, MULTIMEDIALNEGO I BIUROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE LABORATORIUM SYMULACYJNEGO SYSTEMU SYMULACYJNEGO STRAŻY GRANICZNEJ”

CPV 48000000-8, 32322000-6, 32322000-6, 30195800-0, 38652120-7, 38653400-1, 30232110-8, 30125110-5, 32422000-7, 30195913-5, 30195000-2

Otwarcie ofert: 03.01.2018 godz: 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 grudnia 2017 13:16 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 stycznia 2018 10:42 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 stycznia 2018 10:44 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 stycznia 2018 13:38 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lutego 2018 08:44 Robert Górecki