Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu  wraz z dostawą fabrycznie  nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostawę modemów  internetowych”

CPV: 64212000-5

Otwarcie ofert: 10.01.2018r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 grudnia 2017 14:25 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudnia 2017 14:09 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 stycznia 2018 12:18 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. środa, 10 stycznia 2018 11:46 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 stycznia 2018 14:52 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 marca 2018 14:15 Teresa Lewczuk