Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

Dostawę części i akcesoriów komputerowych
CPV:
        31682530-4, 31431000-6, 38900000-4, 30237460-1, 30237000-9, 30237240-3, 30212100-9, 30212100-9, 31710000-6, 33195000-3, 33141000-0, 34152000-7, 30236000-2, 30212000-8, 18931100-5, 30234600-4, 43800000-1, 30232100-5, 18938000-3, 30231310-3, 38653400-1, 32000000-3, 30237200-1, 30237410-6, 30236113-7

Otwarcie ofert: 09.01.2018r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 listopada 2017 15:17 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. środa, 29 listopada 2017 08:18 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 stycznia 2018 11:56 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 stycznia 2018 12:14 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 stycznia 2018 12:17 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 stycznia 2018 14:03 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 marca 2018 14:16 Teresa Lewczuk