Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego”

CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6

Otwarcie ofert:  01.12.2017 r.    godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 listopada 2017 14:30 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopada 2017 12:42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudnia 2017 10:54 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 grudnia 2017 13:44 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 14:31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 15:02 Janusz Skrzyński