Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących oraz środków kosmetycznych”

CPV:
33711900-6, 39830000-9, 39831210-1, 39831250-3, 39831700-3, 33711520-8, 33711610-6, 39313000-9, 39812000-7, 39830000-9

Otwarcie ofert: 01.12.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 listopada 2017 15:24 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopada 2017 08:24 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopada 2017 13:05 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudnia 2017 11:15 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 grudnia 2017 13:35 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:36 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:43 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:50 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 stycznia 2019 14:26 Teresa Lewczuk