Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa mebli laboratoryjnych”

CPV: 39180000-7

Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 listopada 2017 14:39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopada 2017 14:49 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. środa, 13 grudnia 2017 10:27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 stycznia 2018 15:09 Janusz Skrzyński