INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,  Dział Zamówień Publicznych

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: referent ds. zamówień publicznych

ROZKŁAD CZASU PRACY: pełny wymiar

RODZAJ UMOWY: na zastępstwo

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie – średnie;
 • znajomość programów MS Office;
 • pożądane szkolenia, kursy z zakresu zamówień publicznych.

Główne obowiązki i zadania:

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • rejestrowanie i ewidencja planów zamówień składanych przez jednostki organizacyjne;
 • weryfikacja rejestru zamówień pod kątem przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień;
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień do 30 000 euro;
 • wstępna kontrola złożonych zamówień w zakresie zgodności z ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) i Regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 • opracowywanie na potrzeby jednostek organizacyjnych i kierownictwa Akademii danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań z realizacji udzielonych zamówień;
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej z DZP.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”, prosimy przesyłać na adres e-mail

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 kwietnia 2019 09:13 Robert Drygas