FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

instytucja:Dział Personalny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
miasto: Warszawa
stanowisko: specjalista ds. kadrowych
wykształcenie: wyższe 
data ogłoszenia:14 marca 2019 r.
termin składania ofert: 31 marca 2019 r.
liczba etatów:1
link do strony: www.wat.edu.pl

Wymagania pożądane od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa pracy;
 • praktyka w ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, odporność na stres;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Wymagania mile widziane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, ekonomia;
 • kursy specjalistyczne w zakresie prawa pracy, prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znajomość programu kadrowo-płacowego: EGERIA.

Główne zadania na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników w wersji papierowej i elektronicznej;
 • wprowadzanie i rozliczanie harmonogramów pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy do systemu kadrowo-płacowego;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • wprowadzanie i uaktualnianie danych kadrowych w obowiązujących systemach informatycznych.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.).

CV należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. na adres email:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 401; 261 839 434.

Wybór kandydata nastąpi w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marca 2019 10:38 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marca 2019 10:40 Marek Zawada