FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Sekcja Usług Informatycznych
Dział Informatyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: referent/specjalista/starszy specjalista
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
DATA OGŁOSZENIA: 04 marca 2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 marca 2019 r.
LICZBA ETATÓW: 1
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • język angielski, na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem  dokumentacji technicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych;
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji;

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe w kierunku Informatyka;
 • min. 3 lat stażu pracy;

Główne zadania na stanowisku:

 • utrzymanie i administrowanie systemem USOS;
 • pomoc w utrzymaniu i administrowaniu wojskowymi systemami kadrowo-płacowymi oraz księgowo-finansowymi
 • udział w procesach integracji rozproszonych systemów informatycznych
 • udział w utrzymaniu i rozwoju systemów informatycznych;

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.),
 • ewentualne osiągnięcia zawodowe (rekomendacje);

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. na adres email:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

 • Dział Informatyki 261 837 320
 • Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert.
 • Oferty odrzucone zostaną usunięte.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 marca 2019 14:02 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 14:04 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 14:19 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 16:54 Robert Drygas