FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Dział Utrzymania Nieruchomości

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI, pełny etat

DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21.12.2018 r.  

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nieruchomości

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości będzie:

 • nadzorowała prawidłowość prowadzonych procedur i regulacji prawnych nieruchomości zarządzanych w WAT, przygotowywała i wdrażała procedury wynikające z zarządzeń oraz decyzji administracyjnych i wewnętrznych; 
 • analizowała i przetwarzała dane charakterystyczne dla gospodarki i zarządzania nieruchomościami;
 • przygotowywała pisma, wnioski oraz prowadziła korespondencję z odpowiednimi urzędami,
 • aktualizowała i uzupełniała rzuty liniowe budynków i obiektów WAT,
 • przygotowywała protokoły Przekazania – przyjęcia wraz z załącznikami w tym rysunki rzutów poziomych budynków,
 • prowadziła oraz wpisywała protokoły do Książek Obiektów Budowlanych,
 • przygotowywała wszelkie analizy powierzchni zajmowanych przez jednostki administracyjne WAT oraz decyzje dotyczącą przydzielania do używania nieruchomych składników majątku trwałego lub ich części.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na ww. lub podobnym stanowisku, znajomość programów komputerowych (Word i Excel – obowiązkowa),
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów/ustawy – Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 • czytanie ze zrozumieniem map geodezyjnych, dokumentacji/pism technicznych

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginały dyplomów, świadectwa pracy oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (do wglądu podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych do celów rekrutacji, 

Dokumenty należy składać w terminie do 22.12.2019 r.

 • osobiście w Dziale Utrzymania Nieruchomości (budynek nr 1 pokój nr 4 (teren ogrodzony Wojskowej Akademii Technicznej)
 • pocztą elektroniczną:  

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 089, 261 839 120

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Na rozmowy kwalifikacyjne zapraszane są osoby wybrane w I etapie rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopada 2018 13:37 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 listopada 2018 13:50 Marek Zawada