Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wykonawcy w ramach realizacji projektu

„System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych”

nr DOB-BIO7/23/02/2015

Wojskowa Akademia Techniczna/Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ogłasza nabór osoby do realizacji działań przewidzianych w projekcieSystem zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych”  nr DOB-BIO7/23/02/2015 polegających na wykonaniu końcowej dokumentacji technicznej opracowanego w ramach projektu systemu.

Wymagania niezbędne:

  • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji technicznej systemów mechatronicznych lub softwerowych;
  • wiedza z zakresu sensoryki i systemów transmisji danych;

Wymagane dokumenty:

  • CV;

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Okres zatrudnienia: 01.12.2018 – 28.02.2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 r.

Oferty można składać: drogą mailową na adres: ; osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie  z dopiskiem: Nabór do wykonania końcowej dokumentacji technicznej opracowanego systemu w ramach projektu  „System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych”, adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji  Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 83 74 62.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 listopada 2018 13:26 Robert Drygas