Baner BIP

Zamówienia z dziedziny nauki

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:30 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KRIOSTATU HELOWEGO" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmio…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "SPEKTROFOTOMETR UV-vis-NIR Z WYPOSAŻENIEM DO BADAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ KONTROLI JAKOŚCI NANOMATERIAŁÓW, WARSTW I CIENKICH POWŁOK" CPV 33114000-2, 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 3854…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA KOMORY SPRĘŻENIA BADAWCZEGO HIPERDŹWIĘKOWEGO UKŁADU MIOTAJĄCEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 22.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PRAC BADAWCZYCH" CPV 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 14.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa komputerów, urządzeń i podzespołów  komputerowych oraz oprogramowaniana potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Telekomunikacji WEL" Otwarcie ofert: 08.08.2019r., o godzinie: 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRACOWNI BIOMECHANIKI" CPV 37442300-8, 38500000-0 Otwarcie ofert: 25.07.2019r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO Z GŁOWICĄ MAPUJĄCĄ Z APARATEM, Z UKŁADEM ELEKTRONICZNEGO WTRYSKU PALIWA, SKRZYNIA TRANSPORTOWA ORAZ SZKOLENIE PRODUKTOWE" CPV 34711200-6 Otwarcie ofert: 14.06.2019r., o godzinie: 10:00 Pl…