Baner BIP

Zamówienia dotyczące realizacji prac badawczych

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ DIOD LASEROWYCH Z WYJŚCIEM ŚWIATŁOWODOWYM" CPV 31712348-1 Otwarcie ofert: 06.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ ZASILACZY LABORATORYJNYCH DO DIOD LASEROWYCH" CPV 31710000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 25.11.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Info…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SONDY MIKROSKOPOWEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO BADANIA PROCESÓW KRYSTALIZACJI" CPV 38514000-1 Otwarcie ofert: 26.11.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "PAKIET SERWISOWY DLA SPEKTROMETRU IFS 125HR WRAZ Z AKCESORIAMI" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 31.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłosze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:30 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KRIOSTATU HELOWEGO" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA KOMORY SPRĘŻENIA BADAWCZEGO HIPERDŹWIĘKOWEGO UKŁADU MIOTAJĄCEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 22.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PRAC BADAWCZYCH" CPV 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 14.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa komputerów, urządzeń i podzespołów  komputerowych oraz oprogramowaniana potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Telekomunikacji WEL" Otwarcie ofert: 08.08.2019r., o godzinie: 10:00 …