Baner BIP

2019

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ ZASILACZY LABORATORYJNYCH DO DIOD LASEROWYCH" CPV 31710000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGO" CPV: 30213000-5, 32250000-5, 32324600-6, 30213200-7, 30232110-8, 30232140-7, 38652100-1, 30213300-8, 30213100-6, 32250000-5, 30232110-8 Otwarcie ofert: 28.11.201…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KOMPLETNEGO ZESTAWU, MODEL DTS 140NVIS, DO POMIARU RADIANCJI I LUMINANCJI NVIS ZGODNIE Z NORMĄ MIL-L-85762A/MIL-STD-3009 WRAZ ZE SZKOLENIEM" CPV: 38540000-2, 60161000-4, 79131000-1, 80511000-9 Otwarcie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTROMETRU PROMIENIOWANIA GAMMA Z DETEKTOREM HPGe ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38433000-9 Otwarcie ofert: 07.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "PAKIET SERWISOWY DLA SPEKTROMETRU IFS 125HR WRAZ Z AKCESORIAMI" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 31.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłosze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW CYFROWYCH, AUTOMATYCZNEJ STACJI DO MONTAŻU/DEMONTAŻU UKŁADÓW BGA W OSŁONIE AZOTU, ZESTAWU STACJI NAPRAWCZEJ W POSTACI STACJI SERWISOWEJ, STANOWISKA DO MONTAŻU I DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELE…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "SPEKTROFOTOMETR UV-vis-NIR Z WYPOSAŻENIEM DO BADAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ KONTROLI JAKOŚCI NANOMATERIAŁÓW, WARSTW I CIENKICH POWŁOK" CPV 33114000-2, 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 3854…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW I ZESTAWU MODUŁÓW LOKALIZACYJNYCH UWB" CPV 38342000-4, 31710000-6, 32352000-5, 31211110-2, 31430000-9, 31158000-8, 31321210-7, 48513000-7 Otwarcie ofert: 15.05.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobran…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XIII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w 2020 roku" CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 12.04.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV 15890000-3 Otwarcie ofert: 18.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezam…