Baner BIP

INSTYTUCJA: Dział Inwestycji i Remontów, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Starszy Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

WYKSZTAŁCENIE: wyższe inżynierskie

DATA OGŁOSZENIA: 21 październik 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 listopad 2019 r.

LICZBA ETATÓW: 1

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

WYMAGANIA POŻĄDANE OD KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej.

WYMAGANIA MILE WIDZIANE:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA lub inne programy do kosztorysowania.

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH:

 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • przygotowanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT;
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich;
 • udział w opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych dokumentacji technicznych i robót budowlanych;
 • udział w opracowaniu elaboratów rozliczeniowych zakończonych robót;
 • przygotowanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty;
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych;
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót budowlanych.

ZGŁOSZENIE WINNO ZAWIERAĆ:

 • życiorys zawodowy (cv.).

CV należy przesłać w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. na adres email:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 131.

Wybór kandydata nastąpi w ciągu 7 dni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 października 2019 o godz. 08.50 Tomasz Matyjaszkiewicz