Baner BIP

Na pozostałe stanowska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania MIASTO: Warszawa STANOWISKO: specjalista ds. naukowych TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 lipca 2020 r. LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 września 2020 r. Przewidywany zakres obowiązków: kształtowanie właściwego poziomu merytorycznego i graficznego czasopis…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Kontroli Wewnętrznej, Wojskowa Akademia Techniczna MIASTO: Warszawa STANOWISKO: specjalista TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 lipca 2020 LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 września 2020 Przewidywany zakres obowiązków: przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych (ujawnianie wszelkich błędów, zagrożeń, niepraw…

INSTYTUCJA: Sekcja Usług Informatycznych, Dział Informatyki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, MIASTO: Warszawa STANOWISKO: informatyk WYKSZTAŁCENIE: średnie/wyższe DATA OGŁOSZENIA: 6 lipca 2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 lipca 2020 r. LICZBA ETATÓW: 1 LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl Wymagania od kandydatów: wykształcenie średnie; język angiels…

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego poszukuje osoby do pracy w Katedrze Mechatroniki STANOWISKO: inżynier MIEJSCE PRACY: Warszawa FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na okres jednego roku (w tym trzymiesięczny okres próbny), ZATRUDNIENIE: od 1 września 2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2020 r. LINK DO STRONY: wml.wat.edu.…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Kierownik Działu Inwestycji i Remontów TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania Przewidywany zakres obowiązków: zarządzanie strukturą Działu Inwestycji i Remontów, organizowanie pracy w podległej jednostce; współudział w przygotowaniu planu inwestycji i planu remontów oraz nadzór nad wła…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15.07.2020 r. Przewidywany zakres obowiązków: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15.07.2020 r.  Przewidywany zakres obowiązków: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowa…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15.07.2020 r. Przewidywany zakres obowiązków: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realiz…

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Nazwa stanowiska: Stypendysta doktorant (1 stanowisko) Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: student studiów III stopnia – dziennych, kierunków: chemia znajomość zagadnień związanych z syntezą organiczną ciekłych kryształ…

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Nazwa stanowiska: Stypendysta (5 stanowisk) Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: student studiów II stopnia – dziennych, kierunków: chemia znajomość zagadnień związanych z syntezą organiczną ciekłych kryształów ukończ…