Wojskowa Akademia Techniczna organizuje każdego roku szereg krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, których celem jest wymiana myśli i doświadczeń, a także prezentacja wyników prowadzonych badań oraz integracja polskiego środowiska naukowego.

Każdego roku WAT jest organizatorem konferencji naukowo-technicznej w ramach EKOMILITARIS, licznie reprezentowanej przez uczelnie oraz ośrodki naukowo badawcze z kraju i zagranicy. EKOMILITARIS to już tradycja wpisana w historię propagowania myśli naukowej przez naszą Alma Mater. www.ekomilitaris.wat.edu.pl

2017

 • XXX Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  Temat przewodni: Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów.
  24-27 stycznia 2017, Zakopane, www.prmr.pl
 • XI Szkoła-Konferencja MWK'17 Metrologia Wspomagana Komputerowo
  23-26 maja 2017, mwk.wel.wat.edu.pl
 • IX Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej
  Temat przewodni: Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka.
  6-8 czerwca 2017, Ustroń, knls.wat.edu.pl
 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2017”

  Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia.
  19-22 czerwca 2017, Jachranka, www.witu.mil.pl

 • Konferencja Naukowa e-Mobilność
  Wyzwania, szanse i zagrożenia
  21-22 września 2017, Warszawa, e-mobilnosc.wseiz.pl

2016

 • XI Sympozjum Techniki Laserowej
  27-30 września 2016, Jastarnia, www.stl2016.wat.edu.pl
 • XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria bezpieczeństwa ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”
  13–16 września 2016, Zakopane, www.ekomilitaris.wat.edu.pl
 • XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  19-22 września 2016 r., www.mku.wat.edu.pl
 • XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Techniki komputerowe w inżynierii” TKI 2016
  18-21 października 2016 r., www.tki.wat.edu.pl/2016
 • Konferencja Naukowa „Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni wojskowych w obszarze logistyki Sił Zbrojnych RP”
  16 listopada 2016 r., WAT
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej”
  21-23 listopada 2016 r., www.kntwre2016.wat.edu.pl
 • IV Konferencja Młodych Naukowców, Wiedza i Innowacje, wiWAT 2016
  6-8 grudnia 2016 r., Biblioteka Główna WAT, www.wat.edu.pl

2015

W 2015 roku Prorektor ds. naukowych WAT współorganizował następujące konferencje naukowe:

 • Polska myśl techniczna w II Wojnie Światowej. W 70 rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie (WAT, Centralna Biblioteka Wojskowa)
 • Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (WAT)
 • Konferencja „Możliwości zastosowania kompozytów gra fenowych w Siłach Zbrojnych RP C3Graf-2015” (WAT, Inspektorat Implementacji Technologii Obronnych)
 • II Sympozjum „Rozpoznanie obrazowe w bezpieczeństwie i obronności – ROBO” (WAT, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 listopada 2016 09:19 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 kwietnia 2017 08:48 Robert Drygas