Zamówienia z dziedziny nauki

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ UNIWERSALNEJ SZLIFIERKI NARZĘDZIOWEJ" CPV: 43414000-8 Otwarcie ofert: 26.09.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Wykonanie modułu elektroniki georadaru z liniową modulacją częstotliwości (LFM-CW)" CPV: 71350000-6 Otwarcie ofert: 11.09.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Wykonanie, dostawę i uruchomienie źródła sterowanego EPM" CPV: 34999100-7 Otwarcie ofert: 30.08.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia” CPV: 33111000-1, 38500000-0 Otwarcie ofert 31/08/2017r. o godzinie 10:00     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę uniwersalnej szlifierki narzędziowej" CPV: 43414000-8 Otwarcie ofert 23/08/2017r. o godzinie 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załąc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę nagrzewnicy indukcyjnej EasyHeat 0224 (kpl. 1)" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 24/07/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załączni…