Zamówienia z dziedziny nauki

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KADŁUBA WLOTOWEGO SILNIKA DWUPRZEPŁYWOWEGO" CPV 34731500-5 Otwarcie ofert 28/07/2017r. o godzinie 12:00 Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przed…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę nagrzewnicy indukcyjnej EasyHeat 0224 (kpl. 1)" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 24/07/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ" CPV 30211500-6; 30231300-0;30213100-6, 30237460-1, 30237200-1, 34999100-7, 31710000-6, 38342000-4 Otwarcie ofert 27/06/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KADŁUBA WLOTOWEGO SILNIKA DWUPRZEPŁYWOWEGO" CPV 34731500-5 Otwarcie ofert 04/05/2017r. o godzinie 09:30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Zał…