Zamówienia na usługi społeczne

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych dla Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego” CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.11.2017 r. o godzinie 10:00   Ogłoszenie o zamówieniu: Informacja z otwarcia ofert …