Zamówienia na usługi społeczne

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1 Otwarcie ofert: 03.10.2017 r. o godzinie 10:00     Ogłoszenie o zamówieniu Zał. Nr 1 - Formularz oferto…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: "Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie" CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 Otwarcie ofert: 05.07.2017 r. r. o godzinie 10:00 Informacja o udzieleniu zamówienia Inform…