Zamówienia do 30 000 EUR

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Badania regularnych struktur komórkowych 2D za pomocą młota spadowego” Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 1 - Oferta…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „MATERIAŁY PROMOCYJNE W RAMACH PROJEKTU POIR.04.01.02-00-0041/16” Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu…