Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawa i rozbudowa klastra obliczeniowego, komputerów, akcesoriów komputerowych”

CPV: 30234100-9, 32324600-6, 30234600-4, 30237200-1, 42123400-1, 38652000-0,  18939000-0, 30237460-1, 30213100-6, 30211000-1, 30237450-8, 30237100-0, 30237134-7, 30231300-0, 30237134-7, 39112000-0

Otwarcie ofert: 15.11.2017 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 października 2017 11:17 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 października 2017 11:18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 października 2017 11:19 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 października 2017 11:21 Janusz Skrzyński