Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę zestawów GNSS”

CPV: 38112100-4, 30212000-8

Otwarcie ofert: 28.07.2017r. godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipca 2017 11:01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipca 2017 11:03 Radosław Jankowski