Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

CPV: 30213000-5, 30214000-2; 30211500-6, 30237000-9; 30237140-2; 30237230-0; 30237100-0; 30237280-5; 30234100-9; 30231300-0; 30237410-6; 30237460-; 30234600-4

Otwarcie ofert: 30.08.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 lipca 2017 11:56 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 lipca 2017 12:37 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpnia 2017 12:18 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 września 2017 15:09 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 25 października 2017 14:17 Aleksandra Wierzynkiewicz