Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych”

CPV: 15111000-9, 15111100-0, 15111200-1, 15113000-3, 15114000-0, 15131600-1, 15412100-0

Otwarcie ofert: 22.08.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 lipca 2017 11:29 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 sierpnia 2017 13:02 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 września 2017 15:16 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 18 października 2017 10:54 Aleksandra Wierzynkiewicz