Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert: 06.10.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogł…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa narzędzi i elektronarzędzi" CPV: 14810000-2, 14811000-9, 14811300-2, 16310000-1, 18100000-0, 18142000-6, 18142000-6, 18900000-8, 18930000-7, 18937100-7, 30192130-1, 30192200-3, 30194700-2, 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę materiałów technicznych różnych i metalowych” CPV: 03421000-7, 14620000-3, 14622000-7,14700000-8, 14810000-2, 14813200-6, 19212300-8, 19511200-3, 19520000-7, 24900000-3, 24910000-6, 2495…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT CHODNIKÓW PRZED BUDYNKIEM NR 62” CPV: 45233200-1, 45310000-3 Otwarcie ofert: 06.10.2017r., godz.: 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę podzespołów elektronicznych do budowy AFORS/FOSREM” CPV: 31712000-0 Otwarcie ofert: 28.09.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Zał…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH” CPV:45111000-8, 45233200-1, 45232411-6 Otwarcie ofert: 05.10.2017, godz. 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę urządzeń teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, biurowego, drona i kamer VR 3600 z wyposażeniem” CPV: 32420000-3, 30213300-8, 30200000-1, 30231300-0, 30237460-1,        …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ OBRABIAREK, WIERTARKI I WKRĘTARKI” CPV: 42621000-5, 42623000-9, 42652000-1 Otwarcie ofert: 25.09.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ STACJI LUTOWNICZYCH I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH” CPV: 42661000-7, 34999100-7, 31711422-7 Otwarcie ofert: 19.09.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Wyja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych” CPV: 03130000-1, 03222000-3,15331000-7, 15331133-8, 15331134-5, 15331135-2, 15331136-9, 15331400-1, 15331427-6,15331500-2, 15332100-5, 15332100-5, 15332100…