Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "SYSTEMY ROZPOZNNIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ 2018" CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 18.07.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę zestawów GNSS” CPV: 38112100-4, 30212000-8 Otwarcie ofert: 28.07.2017r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ - Szcz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę narzędzi i elektronarzędzi" CPV: 14810000-2, 14811000-9, 14811300-2, 16310000-1, 18100000-0, 18142000-6, 18142000-6, 18900000-8, 18930000-7, 18937100-7, 30192130-1, 30192200-3, 30194700-2, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” CPV: 30213000-5, 30214000-2; 30211500-6, 30237000-9; 30237140-2; 30237230-0; 30237100-0; 30237280-5; 30234100-9; 30231300-0; 30237410-6; 30237460-; 30234600-4 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych” CPV: 15111000-9, 15111100-0, 15111200-1, 15113000-3, 15114000-0, 15131600-1, 15412100-0 Otwarcie ofert: 22.08.2017 r. godz. 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NR 116 I 117 NA CELE DYDAKTYCZNE W BUDYNKU NR 61 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 71221000-3, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 26.07.2017r. godz. 10:00  …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę, montaż i uruchomienie depozytorów na klucze w budynkach Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu WAT” CPV: 35120000-1 Otwarcie ofert: 21.07.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pob…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę i montaż multimedialnego systemu treningu strzeleckiego” CPV: 34152000-7 Otwarcie ofert: 20.07.2017r godz. 10:00   Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr 2 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę systemu do pomiaru mikrotwardości” CPV: 38424000-3 Otwarcie ofert: 19.07.2017r. godz.: 11:00   Pliki do pobrania Informacja z otwarcia z ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna we…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu transmisji światłowodowej do poligonowego systemu monitoringu na CPSP” CPV: 38621000-4 Otwarcie ofert: 24.07.2017r godz: 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia…