Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa mebli laboratoryjnych” CPV: 39180000-7 Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczeg…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji" CPV: 55241000-1 Otwarcie ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Prenumerata prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2018 rok” CPV: 22200000-2, 72320000-4 Otwarcie ofert: 28.11.2017 godz. 10:00 Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych” CPV: 15991300-4, 15994200-4, 18424300-0, 19512000-8, 31711140-6, 33141110-9, 33141115-9, 33141310-6, 33171110-1, 33696300-8, 34312500-2, 38000000-5, 38425600-6, 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: "Dostawę sprzętu foto wraz z akcesoriami" CPV: 38651000-3, 38650000-6, 32351000-8, 31430000-9, 32582000-6 Otwarcie ofert: 23.11.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Pełna wersja ogłoszenia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH” CPV:45214000-0, 45400000-1, 45223000-6, 45330000-9, 45333000-0, 45331200-8, 45331100-7, 45232140-5, 45331000-6, 45311200…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: Dostawę elementów i urządzeń wraz z montażem w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniach Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych oraz dostawa i montaż stołów laboratoryj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i projektora” CPV: 30213000-5, 30231300-0; 38652100-1 Otwarcie ofert: 05.12.2017 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zmiana Nr 1 treści SIWZ Pełna wersja ogłos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy auli, dostawa i montaż mebli audytoryjnych” CPV: 39160000-1 Otwarcie ofert: 09.11.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Informacja z otwarc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” CPV:15131000-5, 15131120-2, 15131130-5, 15131134-3, 15131200-7, 15131210-0, 15131230-6, 15131310-1, 15131400-9 Otwarcie…