2017

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert: 06.10.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o u…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ STACJI LUTOWNICZYCH I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH” CPV: 42661000-7, 34999100-7, 31711422-7 Otwarcie ofert: 19.09.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę części samochodowych, akcesoriów i narzędzi specjalistycznych” CPV: 09211000-1, 19511000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 31211300-1, 31211310-4, 31212000-5, 31214100-0, 31219000-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Wykonanie, dostawę i uruchomienie źródła sterowanego EPM" CPV: 34999100-7 Otwarcie ofert: 30.08.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia” CPV: 33111000-1, 38500000-0 Otwarcie ofert 31/08/2017r. o godzinie 10:00     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę i montaż multimedialnego systemu treningu strzeleckiego” CPV: 34152000-7 Otwarcie ofert: 29.08.2017r. godz: 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze ofery Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w związku z przetarg w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: „Aranżacja, wykonanie, transport i montaż wyposażenia hotelowego" CPV: 39150000-8, 79932000-6, 31500000-1, 39515000-5, 39515100-6, 44115810-0, 34953300-5, 39515410-2 Otwarcie ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych" CPV: 24200000-6; 24900000-3; 30192125-3; 33124130-5; 33140000-3; 33141000-0; 33141115-9; 33694000-1; 33696300-8; 33793000-5; 35113400-3; 33113410-6; 38437000-7; 38437110-1 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 209 000 euro na: Zabezpieczenie logistyczne organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Liquid Crystal Conference 2018” CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 10.08.2017r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę uniwersalnej szlifierki narzędziowej" CPV: 43414000-8 Otwarcie ofert 23/08/2017r. o godzinie 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załąc…